ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันเพื่อน้อง

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.นางพัชรินทร์ สมหอม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางบ่อ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันเพื่อน้อง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านวัดนิยมยาตรา ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงการสานฝันเพื่อน้อง เป็นโครงการตามโครงการของขวัญปีใหม่ “สมุทรปราการสร้างสุข (Samutprakan Happy Creation)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส

(Visited 10 times, 1 visits today)