ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันเพื่อน้อง

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.นางพัชรินทร์ สมหอม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางบ่อ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันเพื่อน้อง ณ วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านเกาะแก้ว ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงการสานฝันเพื่อน้อง เป็นโครงการตามโครงการของขวัญปีใหม่ “สมุทรปราการสร้างสุข (Samutprakan Happy Creation)” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส

(Visited 10 times, 1 visits today)