นางรัตนา ชูยอด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางบาล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา