พช.บ้านฝาง ลงพื้นที่ดูแปลงนาครัวเรือนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 20 มกราคม 2564  นางจิตราภรณ์  ศรีอ่อน  พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง  มอบหมายให้ นางสาวกัญจนา  ศิริรัตนคุณ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตำบลโนนฆ้อง และ ตำบลบ้านเหล่า ลงพื้นที่ดูแปลงนาครัวเรือนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ ตำบลโนนฆ้อง และตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

(Visited 22 times, 1 visits today)