ศจพอ.บ้านดุง จ.อุดรธานี แก้จนเชิงรุกเข้าช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

23 กันยายน 2565 นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านดุง ประธาน ศจพอ.บ้านดุง นำเครือข่ายส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เข้าช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ราย นางบุญเกิด อินธะนู บ้านเลขที่ 47 ม.13
บ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  (ตกเกณฑ์ด้านรายได้และที่อยู่อาศัย) โดยได้ มอบบ้านตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง จำนวน 30,000 บาท คำชะโนด  10,000 บาท ครอบครัวทิพยาลัย 12,000 บาท อำเภอ 10,000 บาท และชาวบ้านหมู่บ้านโนนสำราญ 9,500 บาท รวมทั้งสิ้น 71,500 บาท
ในการมอบบ้านแก่ครัวเรือนยากจนในครั้งนี้ ได้มีส่วนราชการที่ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือ เช่น ปกครอง กาชาด พัฒนาชุมชน อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สถานการศึกษา  สาธารณสุข และเครือข่ายประชาชน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ บ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

(Visited 24 times, 1 visits today)