สพอ.บ้านดุง ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ”โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2565

24 พฤศจิกายน 2564 นางบัวทอง สูงสุมาลย์ พัฒนาการอำเภอบ้านดุง ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ครัวเรือน “โคก หนอง นา โมเดล”  ประจำปี 2565 จำนวน 21 ครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(โคก หนอง นา โมเดล)  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง

(Visited 18 times, 1 visits today)