การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอบ้านด่านลานหอย ครั้งที่ 2

เข้าชม 15 ครั้ง
สุขนี้ที่… พช.บ้านด่าน​ลาน​หอย​
วันที่ 26 ม.ค. 64 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย โดย นางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อำเภอ บ้านด่านลานหอย
ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1. ร่วมฟังปาฐกถา“ความพอเพียงในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า(COVID 2019) จากพระครูอดุลธรรมสาร
2. ร่วมรับฟังการบรรยาย “การเป็นจิตอาสาที่ดี” โดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย
3. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี (ปลูกผัก) กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มีกิจกรรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะพื้นฐานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดให้มีการสาธิตองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. เวทีแลกเปลี่ยนรู้/สรุปผลงานแต่ละตำบล ประจำเดือน
โดย ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ วัดป่าบนเนิน ตำบลลานหอย จังหวัดสุโขทัย
(Visited 15 times, 1 visits today)