เข้าชม 88 ครั้ง

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เครือข่าย กข.คจ ปันสุข สู่ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.

ภายใต้สุโขทัยเมืองผาสุก มอบทุนและถุงยังชีพ งบประมาณ 13,000 บาท

ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ณ หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 88 times, 1 visits today)