เข้าชม 84 ครั้ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยนางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอบ้านด่านลานหอย ประจำเดือน มิถุนายน พร้อมทั้งได้มอบเมล็ดพันธ์ผักสวนครัว ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สุโขทัย พอเพียง โดยมีว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอยเป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 84 times, 1 visits today)