โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Base OTOP)

เข้าชม 67 ครั้ง

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ KBO ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรจังหวัดสุโขทัย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด และผู้รับจ้าง เพื่อร่วมติดตามและส่งเสริมผู้ประกอบการในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Base OTOP) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้แก่ กลุ่มทอผ้าฝ้าย บ้านวังหาด หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน และกลุ่มหัตถกรรมบ้านภูทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังน้ำขาว

(Visited 67 times, 1 visits today)