โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม

เข้าชม 24 ครั้ง

😊🍀 สุขนี้…ที่บ้านด่านลานหอย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย โดย
นางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้นด่านลานหอย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม ระหว่างวันที่ 1-3 และ 7-9 พฤษภาคม 2563 โดยกิจกรรมทดสอบโปรแกรม ได้นำกลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆในบ้านวังหาด จำนวน 10 โปรแกรม ณ บ้านวังหาด หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย ขอขอบคุณ
ชาววังหาด หน่วยงานภาคี และวิทยากรทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกันพัฒนาชุมชนวังหาดครั้งนี้

(Visited 24 times, 1 visits today)