ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบ้านด่านลานหอย

เข้าชม 21 ครั้ง

??4.0พช.บ้านด่านลานหอย

เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ

วันที่ 22​ มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย โดย​นางวิภาดา​ คำแผน​ พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอยและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการบริหารจัดการกองทุน วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อวางแผนการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย​ จังหวัดสุโขทัย

(Visited 21 times, 1 visits today)