เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ KBO ณ กลุ่ม OTOP

เข้าชม 65 ครั้ง

ั??4.0พช.บ้านด่านลานหอย

เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวทับทิม ม่วงทุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นางสาวอภิรดา วรศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย โดย​นางวิภาดา​ คำแผน​ พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอยและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน​ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ KBO ณ กลุ่ม OTOP บ้านวังหาด หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน และบ้านภูทอง หมู่ที่ 15 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย​

(Visited 65 times, 1 visits today)