ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)

เข้าชม 22 ครั้ง

??4.0พช.บ้านด่านลานหอย

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ

วันที่ 21​ มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.
นางวิภาดา​ คำแผน​ พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอยจัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) ครั้งที่​ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน และโครงการของจังหวัดสุโขทัย อาทิ โครงการโคก หนอง นาโมเดล, โครงกาสุโขทัยเมืองผาสุก พร้อมทั้งแจ้งครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลที่ ผู้นำ อช. รับผิดชอบ ชี้แจงการจัดกิจกรรมหารายได้เข้าชมรม ผู้นำ อช. อำเภอบ้านด่านลานหอย
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม นางวิภาดา​ คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย​ได้เชิญชวนให้ผู้นำ​ อช.ร่วมกันทำถังขยะเปียก

(Visited 22 times, 1 visits today)