วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,ออกสำรวจพื้นที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมในพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่บ้านลานกระบือ

เข้าชม 81 ครั้ง

??4.0พช.บ้านด่านลานหอย

เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ
ในวันที่ 14 ม.ค. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย โดย นางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ออกพื้นที่และเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังนี้
-เวลา 9.00 น. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน โดยมีนางชุติมณฑน์. ทานะมัย ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดลานกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลตลิ่งชัน
– เวลา 10.00น. ออกสำรวจพื้นที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมในพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่บ้านลานกระบือ ม.4 ตำบลตลิ่งชัน
-เวลา 11.00 น. ออกติดตามกลุ่มสตรีที่ค้างชำระหนี้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5,6,8 ตำบลตลิ่งชัน เพื่อติดตามและแนะนำแนวทางการชำระหนี้

(Visited 81 times, 1 visits today)