โครงการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (พี่สอนน้อง)อำเภอบ้านด่านลานหอย ปี 2562

เข้าชม 38 ครั้ง

??4.0พช.บ้านด่านลานหอย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย โดยนางสาวทับทิม ม่วงทุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยนางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (พี่สอนน้อง)อำเภอบ้านด่านลานหอย ปี 2562 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการจัดทำบัญชีของกลุ่มฯ ดังนี้

-วันที่ 19 กันยายน 2562 กลุ่มออมทรัพย์ฯ ตำบลวังลึก ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนฯ หมู่ที่ 4 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

-วันที่ 24 ก.ย. 62 กลุ่มออมทรัพย์ฯ ตำบลตลิ่งชัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

-วันที่ 1 ตุลาคม 2562 กลุ่มออมทรัพย์ฯ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 38 times, 1 visits today)