โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมย่อย ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านยี่กงษี หมู่ที่ 1 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (เย็น) โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่ที่ 2 ตำบลหนองซ้ำซาก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม