“คนบ้านบึง ไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านนึง พร้อมด้วยนักวิชาการปฏิบัติการนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และบัณฑิตอาสาต้นแบบ [EEC]ได้ร่วมกันนำน้ำดื่ม สนับสนุน กิจกรรม”คนบ้านบึง ไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว ผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [COVID-19] ในพื้นที่อำเภอบ้านนึง ณ ศูนย์รับบริจาคความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

(Visited 22 times, 1 visits today)