กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนตำบล ตำบลหนองอิรุณ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านบึงมอบหมายให้นนายปวันวิทย์ แสงโสภิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินโครงการจัดทำและประสานแผนตำบล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของตำบลบ้านบึงร่วมกับ กบต. ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

(Visited 17 times, 1 visits today)