กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลบ้านบึง

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านบึงมอบหมายให้นางสาวปัญญพร เพชรศรี นักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินโครงการจัดทำและประสานแผนตำบล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของตำบลบ้านนึง ร่วมกับ กบต. ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนา ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

(Visited 6 times, 1 visits today)