กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล หนองบอนแดง

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านบึงมอบหมายให้นางสาวปัญญพร เพชรศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินงานโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ของตำบลหนองบอนแดง ร่วมกับ กบต.ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนา ณ ศาลาวัดหนองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

(Visited 3 times, 1 visits today)