ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เข้าชม 16 ครั้ง

วันที่ 26 เมษายน 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านบึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙0 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 นำโดยนางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้มาคัดเลือกบุคคลต้นแบบฯ อำเภอบ้านบึง จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.หนองบอนแดง )และผู้นำทางศาสนา (พระครูวิสาลธรรมทัศน์ เจ้าอาวาสวัดหนองเขินหมู่ที่ 4 ตำบลหนองชาก)

(Visited 16 times, 1 visits today)