คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านหนองซ้ำซากลงนามในสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 26 เมษายน 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านบึงและคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านหนองซ้ำซาก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซ้ำซาก ได้ร่วมลงนามในสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน ในโครงการส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อมเย็น ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึง โดยการทำสัญญาในครั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจะนำเงินไปใช้ในการฝึกอาชีพให้กับสมาชิกกองทุกพัฒนาสตรีในชุมชน

(Visited 10 times, 1 visits today)