ประชุมประชาคมท้องถิ่น ตำบลหนองอิรุณ

เข้าชม 6 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านบึง มอบหมายให้นายปวันวิทย์ แสงโสภิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองอิรุณ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

(Visited 6 times, 1 visits today)