“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี”

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและบัณฑิตอาสาต้นแบบ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองบอนแคง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

(Visited 10 times, 1 visits today)