คัดสรรคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี

วันที่ 23 มีนาคม 2564

นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการคัดสรรคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่พิจารณาผู้เข้ารับคัดสรรคนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2564 โดยอำเภอบ้านบึงมีผู้เข้ารับคัดสรรฯ ในสาขาเกษตรกรรม จำนวน 1 คน คือ นางซัลฟา ศรีสะอาดในการนี้ นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง นางสาวสุวรรณา อินตัน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านบึง  พร้อมเจ้าพัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)และบัณฑิตอาสาและหัวหน้าส่วนราชการระดับท้องถิ่น ให้การต้อนรับคณะกรรมฯ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้

(Visited 6 times, 1 visits today)