ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึงและนักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล (นพร.)เพื่อติดตามการดำเนินงานและ เตรียมความพร้อมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

 วันที่ 15 ก.พ. 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน นางสาวสุวรรณา อินตัน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านบึงประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึงและนักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล (นพร.)เพื่อติดตามการดำเนินงานและ เตรียมความพร้อมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ แก่นักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล(นพร.)จำนวน 3 คน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึง

(Visited 16 times, 1 visits today)