“โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564 ” มท.สร้างสุข HAPPY CREATION

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองชาก กำนันตำบลหนองชาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว และสมาชิก อบต.หนองไผ่แก้ว ดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี 2564 “มท.สร้างสุข HAPPY CREATION” โดยร่วมกันมอบของใช้จำเป็นและเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ครัวเรือนเด็กยากจนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว และ หมู่ที่ 1,4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง รวม 3 ราย

(Visited 89 times, 1 visits today)