“ พช.บ้านบึง ขับเคลื่อนปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 ” ผู้นำต้องทำก่อน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำชุมชน/กลุ่มองค์กรเครือข่าย สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตำบลหนองชาก และตำบลหนองไผ่แก้ว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้การปลูกผักสวนครัวสู่ปฏิบัติการ 90 วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยผักที่ปลูกเน้นผักที่โตเร็วและมีความต่อเนื่อง เช่น ผักบุ้ง แตงกวา พริก มะนาว ต้นหอม ผักชี เป็นต้น

(Visited 11 times, 1 visits today)