กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสว่างศรีพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

บ้านสว่างศรีพัฒนา  หมู่ที่ ๒๒ ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็ [...]
อ่านเพิ่มเติม