นางยินดี บุญเตชพิทักษ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบาเจาะ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bacho วันที่ 15 พ.ย. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” วันที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bacho วันที่ 13 พ.ย. 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”

บริการของเรา