ประวัติความเป็นมา

อำเภออาจสามารถตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภออาจสามารถแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 ตำบล 139 หมู่บ้าน ได้แก่

1. อาจสามารถ   (At Samat)   17 หมู่บ้าน       6. หนองขาม   (Nong Kham)   19 หมู่บ้าน  
2. โพนเมือง   (Phon Mueang)   17 หมู่บ้าน       7. โหรา   (Hora)   14 หมู่บ้าน  
3. บ้านแจ้ง   (Ban Chaeng)   9 หมู่บ้าน       8. หนองบัว   (Nong Bua)   10 หมู่บ้าน  
4. หน่อม   (Nom)   13 หมู่บ้าน       9. ขี้เหล็ก   (Khilek)   12 หมู่บ้าน  
5. หนองหมื่นถ่าน   (Nong Muen Than)   17 หมู่บ้าน       10. บ้านดู่   (Ban Du)   11 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภออาจสามารถประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลอาจสามารถ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอาจสามารถ
 • เทศบาลตำบลโพนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาจสามารถ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแจ้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน่อมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่านทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโหรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโหราทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขี้เหล็กทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดู่ทั้งตำบล

สภาพทางภูมิศาสตร์[แก้]

อาจสามารถมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ป่าไม้เป็นป่าโปร่ง ลักษณะดินปนทราย และมีฝนตกน้อย

ป่าสงวน[แก้]

 • ป่าคำใหญ่-คำขวาง มีพื้นที่ 17,431 ไร่
 • ป่าดงหนองกล้า มีพื้นที่ 6,562 ไร่ เป็นป่าโปร่ง

แหล่งน้ำ[แก้]

แหล่งน้ำสำคัญของอำเภอนี้ คือ แม่น้ำชี ลำห้วยยางเฌอ และลำห้วยไส้ไก่

ประชากร[แก้]

ประชากรทั้งสิ้น 75,463 คน เป็นชาย 37,667 คน และหญิง 37,796 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 15,968 ครัวเรือน

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และหัตถกรรม

เจ้าพ่อมเหศักดิ์ลือเลื่อง เมืองเดิมสระบุศย์ ที่สุดพระธาตุเมืองเก่า ตำนานเล่าเจ้าแม่นางหิน ท้องถิ่นหลวงปู่เสือ มากเหลือกุ้งกราม คือนามอาจสามารถ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภออาจสามารถ
อักษรโรมัน Amphoe At Samat
จังหวัด ร้อยเอ็ด
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4514
รหัสไปรษณีย์ 45160
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 454.441 ตร.กม.
ประชากร 74,331 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 163.56 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภออาจสามารถ ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
พิกัด 15°50′37″N 103°52′44″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4359 9080, 0 4359 9406
หมายเลขโทรสาร 0 4359 9080, 0 4359 9406
(Visited 3,011 times, 1 visits today)