💠 พช.อาจสามารถ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน และร่วมแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 0 ครั้ง

💠 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร เบ้าหนองบัว พัฒนาการอำเภออาจสามารถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จำนวน 11 กลุ่ม เพื่อพบปะกลุ่มสมาชิกฯ เร่งติดตามหนี้เกินกำหนดชำระ รับฟังปัญหาพร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการหนี้ของกลุ่มสมาชิกฯ ที่เกินระยะเวลากำหนดในการชำระหนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มฯ มีประสิทธิภาพและสามารถนำเงินชำระให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป
💠 ข่าวโดย สพอ.อาจสามารถ “เจ้าพ่อมเหศักดิ์ลือเลื่อง เมืองเดิมสระบุศย์ ที่สุดพระธาตุเมืองเก่า ตำนานเล่าเจ้าแม่นางหิน ท้องถิ่นหลวงปู่เสือ มากเหลือกุ้งกราม คือนามอาจสามารถ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#ผ้าร้อยเอ็ด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)