สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาจสามารถ

จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวิเชียร เบ้าหนองบัว

พัฒนาการอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

มนต์เสน่ห์อาจสามารถ เมืองแห่งรอยยิ้ม ศิลปวัฒนธรรม แหล่งธรรมมะ และความสุข