นางปราณีต ชำนิจศิลป์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออรัญประเทศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย aranyaprathet วันที่ 03 พ.ค. 2564

สพอ.อรัญประเทศ มอบทุนอุปการะเด็ก “โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happiness)”

บริการของเรา