นางปราณีต ชำนิจศิลป์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออรัญประเทศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย aranyaprathet วันที่ 10 ส.ค. 2564

“การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย aranyaprathet วันที่ 20 พ.ค. 2564

สพอ. อรัญประเทศ จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ต.ท่าข้าม”

บริการของเรา