นายประทิ่น เขียวผุด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออ่าวลึก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย aoluek วันที่ 17 ม.ค. 2564

“พช.อ่าวลึก” พัฒนาการอำเภออ่าวลึก มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) สรุปบทเรียน จากการชมคลิปวิดีโอ “การออกแบบพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล” ของอาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินท

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย aoluek วันที่ 17 ม.ค. 2564

“พช.อ่าวลึก” ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านควนเคียนทอง ม.1ต.คลองยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 14มกราคม2564 นาย [...]