นายประทิ่น เขียวผุด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออ่าวลึก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย aoluek วันที่ 21 ก.พ. 2565

พช.อ่าวลึก นางสาวปิ่นปินัทธ์ รักสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานโอทอบ เข้าร่วม การฝึกอบรมการทำบล็อกพิมพ์และการพิมพ์ลายผ้า ณ อาคารต้นกล้า ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย aoluek วันที่ 21 ก.พ. 2565

พช.อ่าวลึก ครัวเรือนเปราะบางอ.อ่าวลึก เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฝึกอาชีพประชาชน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย aoluek วันที่ 21 ก.พ. 2565

พช.อ่าวลึก นางสาวปิ่นปินัทธ์ รักสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานโอทอบ เข้าร่วม การฝึกอบรมการทำบล็อกพิมพ์และการพิมพ์ลายผ้า ณ อาคารต้นกล้า ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่

17 กพ.65 นางสาวปิ่นปินัทธ์ รักสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชน [...]