นายประทิ่น เขียวผุด

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออ่าวลึก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย aoluek วันที่ 17 มิ.ย. 2564

พช.อ่าวลึก พัฒนาการอำเภออ่าวลึกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ร่วมเป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม จำนวน70 แพค ให้กับจุดบริการฉีดวัคซีน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย aoluek วันที่ 17 มิ.ย. 2564

พช.อ่าวลึก ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านพช.อ่าวลึก กองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย aoluek วันที่ 17 มิ.ย. 2564

พช.อ่าวลึก พัฒนาการอำเภออ่าวลึกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ร่วมเป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม จำนวน70 แพค ให้กับจุดบริการฉีดวัคซีน

ที่นี่..อ่าวลึก 15 มิย.64 นายประทิ่น เขียวผุด พัฒนาการอ [...]