?สพอ.ท่าตะเกียบ ร่วมประชุมผู้บริหาร, นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบ 2023-01-30 18:25:45
?สพอ.ท่าตะเกียบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะเกียบ 2023-01-30 18:23:05
CDD BIG DATA สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2023-01-30 17:05:52
Click ชุมชน “เรียนรู้ ดู เที่ยว ครบที่เดียว” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2023-01-30 17:04:48
CDD EIS พกพา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2023-01-30 17:03:08
“ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2023-01-30 17:01:16
?สพอ.บางน้ำเปรี้ยว ร่วมประชุมผู้บริหาร/นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2023-01-30 16:24:35
?สพอ.บางน้ำเปรี้ยว ร่วมกิจกรรมครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน "รวมพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2023-01-30 15:52:04
สพอ.บางคล้าเข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา “สาวโรงงานใส่ผ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคล้า 2023-01-29 08:58:58
?สพอ.บางน้ำเปรี้ยว ร่วมงานวันรวมน้ำใจแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา "สาวโรงงานใ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2023-01-27 22:44:53
ร่วมงานวันน้ำใจแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา “สาวโรงงานใส่ผ้าไทยให้สนุก” ณ สว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2023-01-27 22:29:57
?สพอ.บางน้ำเปรี้ยว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดฉะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2023-01-27 20:21:26
ร่วมประชุมพบปะประชาชนเพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญในกับประชาชน ณ บ้านคลองบางโรง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2023-01-27 19:44:26
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2023-01-27 19:34:34
?สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดฉะเช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2023-01-27 14:11:50
? สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เชิญชว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2023-01-27 11:26:13
?สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฯ คร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2023-01-27 11:21:57
?สพอ.บางน้ำเปรี้ยว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2023-01-26 21:58:58
สพอ.บ้านโพธิ์ บูรณาการแผนพัฒนาตำบลท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโพธิ์ 2023-01-26 21:46:03
สพอ.บ้านโพธิ์ บูรณาการแผนพัฒนาตำบลคลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโพธิ์ 2023-01-26 21:40:09