ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี บ้านคลองบ้านใหม่ ม.13 ต.โพรงอากาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2020-11-09 16:05:01
ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี บ้านคลองบ้านใหม่ ม.11 ต.โพรงอากาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2020-11-09 15:56:21
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านคลองชวดตาสี ม.9 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2020-11-09 15:30:47
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2020-10-21 11:24:31
โครงการประกวด โอทอป จูเนียร์ (OTOP junior contest) 2020 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2020-10-16 16:12:59
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-มหามง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2020-10-16 15:51:28
ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ วัดเซนต์ปอล ม.9 ต.บางตีนเป็ด อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2020-10-16 15:39:27
ประชุมคัดเลือก คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2020-10-16 15:35:15
กิจกรรมน้อมรำลึกและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2020-10-14 13:29:48
“บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโพธิ์ 2020-08-31 13:10:38