?คณะประเมินหมู่บ้าน 9:10 ลงพื้นที่แนะแนวหมู่บ้านชวดล่างหัวไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโพธิ์ 2022-05-24 15:01:31
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุน "อำเภอคลองเขื่อนจะไม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2022-05-23 22:32:02
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2022-05-23 16:30:12
สพอ.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2022-05-23 16:17:45
สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2022-05-23 16:06:31
สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น โครงการเสริ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2022-05-23 09:47:20
สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ตาม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2022-05-19 17:25:52
? วัดกระทุ่ม สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ครัวเรือนเป้าหมายทีมปฏิบัติการตำบลสน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโพธิ์ 2022-05-19 16:51:56
? ตรวจประเมิน มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) อำเภอบ้านโพธิ์ ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโพธิ์ 2022-05-19 09:51:50
สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2022-05-18 16:33:14