สพอ.บางปะกง ลงพื้นที่ดำเนินงาน “โคก หนอง นา บางเกลือ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง 2021-10-14 20:50:16
สพอ.บางปะกง จัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ระดับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง 2021-10-14 20:44:05
การประชุมรองข้อมูลควมจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้ยฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแปลงยาว 2021-10-14 13:29:20
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล 13 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2021-10-13 13:49:22
สพอ.บางปะกง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง 2021-10-12 21:33:49
ดำเนินการแจก "ป้าย" และ "ถุงกระดาษ" ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2021-10-12 20:01:48
ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล “ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเขื่อน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2021-10-12 15:03:49
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ ร่วมกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กับ สพอ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง 2021-10-11 22:56:15
สพอ.บางปะกง ลงพื้นที่ดำเนินงาน “โคก หนอง นา บางเกลือ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง 2021-10-11 22:46:18
สพอ.บางปะกง จัดเวทีนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค ระดับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง 2021-10-11 22:39:27