?สพอ. บางน้ำเปรี้ยว ร่วมฝึกอบรมโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2022-11-30 15:59:33
?สพอ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมอบรมโครงการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 2022-11-30 13:57:45
? พช. บ้านโพธิ์ ร่วมพัฒนานักสื่อสารสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์ ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโพธิ์ 2022-11-30 09:18:38
ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในบริเวณวัดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม วั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2022-11-29 19:48:58
CDD EIS พกพา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2022-11-29 16:53:08
Click ชุมชน “เรียนรู้ ดู เที่ยว ครบที่เดียว” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2022-11-29 16:52:07
CDD BIG DATA สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน 2022-11-29 16:51:16
?สพอ. บางน้ำเปรี้ยว ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ TV พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว 2022-11-28 20:11:35
กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ ประจำปีพุทธศักราช 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคล้า 2022-11-28 20:10:00
ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ TV พช. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคล้า 2022-11-28 20:04:19