พช.สอยดาว เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก" กับลายปัญจจันบูร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2022-12-09 16:25:54
พช.โป่งน้ำร้อน ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน 2022-12-07 16:59:05
พช.โป่งน้ำร้อน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.8 ต.ทับไทร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน 2022-12-07 16:56:53
พช.โป่งน้ำร้อน ร่วมประชุมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติสร้างสรรค์การใช้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน 2022-12-07 16:50:20
พช.โป่งน้ำร้อน ร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 25 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน 2022-12-07 16:39:26
พช.โป่งน้ำร้อน ร่วมประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน 2022-12-07 16:36:13
พช.โป่งน้ำร้อน ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน 2022-12-07 16:33:24
พช.โป่งน้ำร้อน ร่วมกับ ปกครองอำเภอ เทศบาลตำบล จัดเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างบ้านโครง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน 2022-12-07 16:31:29
พช.โป่งน้ำร้อน ร่วมประชุมออนไลน์“ฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน 2022-12-07 16:23:58
พช.โป่งน้ำร้อน ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโป่งน้ำร้อน 2022-12-07 16:18:35