พช.สอยดาว ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2022-07-04 19:54:46
พช.สอยดาว จัดกิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้...สู่ผู้บริโภค สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2022-07-04 19:47:56
พช.สอยดาว ร่วมทีมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ รุ่น 1 อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2022-07-04 19:39:29
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ โครงการ 9;10 ปฎิบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ 2022-07-04 09:22:45
พช.มะขาม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม 2022-07-03 18:47:50
พช.มะขาม ร่วมประชุมหารือเบื้องต้น การสนับสนุนการฝึกหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจฝ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม 2022-07-03 17:41:43
พช.มะขาม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม 2022-07-03 17:15:17
อำเภอสอยดาว นำกลุ่มทอผ้าบ้านซับตารี ตำบลทุ่งขนาน ฝึกทักษะการทอผ้าลายประจำจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว 2022-07-01 21:42:55
พช.มะขาม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมเดินหน้าขจัดความยากจน เป้าหมาย TPMAP ประจำปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม 2022-07-01 10:14:30
พช.มะขาม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมเดินหน้าขจัดความยากจน เป้าหมาย TPMAP ประจำปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม 2022-06-29 17:22:39