ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ 2022-11-28 09:09:44
ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ "นุ่งผ้าไทยเข้าวัดวันธรรมสวนะ" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ 2022-11-28 09:08:27
ลงพื้นที่ต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรเจริญ 2022-11-28 09:02:53
การรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2022-11-25 14:04:13
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ "โคก หนอง นา โมเด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2022-11-25 13:34:39
ต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน อบจ.บึงกาฬ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2022-11-25 13:32:10
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2022-11-25 13:28:02
เข้าร่วมประชาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2022-11-25 13:25:07
ถ่ายทำวิดีทัศน์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2022-11-25 13:22:14
ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นฯ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล 2022-11-25 13:18:10