อำเภอสิรินธร รวมพลังสามัคคี จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร 2022-11-30 16:26:55
พช.เหล่าเสือโก้ก ร่วมสตรีจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) วางแผนเคลื่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก 2022-11-29 14:08:06
การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน 2022-11-29 10:13:19
สพอ.น้ำยืน สนองนโยบาย มหาดไทย "แผนปฏับัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน 2022-11-28 16:40:14
แปลง CLM อำเภอน้ำยืน เปิดศูนย์ฯ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน 2022-11-28 16:36:02
รวมกันเฉพาะกิจ “ตลาดนัดเสือตุ้มโฮม” พช.เหล่าเสือโก้ก ประสานเครือข่ายจัดตลาดนัดผ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก 2022-11-24 16:28:05
พช.สิรินธร จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร 2022-11-24 10:23:15
พช.สิรินธร ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร 2022-11-24 10:07:44
พช.สิรินธร ให้แนวทางการทำงานขับเคลื่อนงาน กทบ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร 2022-11-24 09:58:27
อำเภอยิ้ม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนมดแดง 2022-11-23 15:17:44
ผ้าไทยใส่ให้สนุก อำเภอดอนมดแดง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนมดแดง 2022-11-23 14:25:08
พช.ม่วงสามสิบ ติวเข้ม ยกทัพ ปฐมนิเทศน์ผู้นำ อช. พร้อมมอบหมายภารกิจงาน ประจำไตรมา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอม่วงสามสิบ 2022-11-18 23:28:05
“โคก หนอง นา พาสุขใจ” พช.ม่วงสามสิบยกทีม ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จและผลผลิตแปล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอม่วงสามสิบ 2022-11-16 16:26:47
พช.เหล่าเสือโก้ก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ ตำบลหนองบก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก 2022-11-11 12:45:57
“โคก หนอง นา พาสุขใจ” พช.ม่วงสามสิบยกทีม ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จและผลผลิตแปล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอม่วงสามสิบ 2022-11-09 14:14:36
อำเภอเหล่าเสือโก้ก ประชุมเข้มเครือข่ายกองทุนแม่ฯ วางแผนขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ฯ ช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก 2022-11-09 10:13:25
งานกฐินอำเภอตาลสุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาลสุม 2022-11-08 12:08:14
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาลสุม 2022-11-08 12:03:54
เครือข่ายโคกหนองนา ร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมอนุรักษ์ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง 2022-11-08 11:17:34
โคก หนอง นา แห่งรอยยิ้ม พช.ม่วงสามสิบยกทีม ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จและผลผลิตแ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอม่วงสามสิบ 2022-11-08 09:34:10