สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง 2023-02-01 19:18:00
พัฒนาการอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่2/2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร 2023-02-01 15:02:54
อ.บุณฑริก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุณฑริก 2023-02-01 14:22:21
อำเภอสิรินธร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๖๖" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิรินธร 2023-01-31 12:33:04
พช.เหล่าเสือโก้ก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก 2023-01-27 15:52:38
"อำเภอดอนมดแดง ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 54ปี ผู้นำ อช." สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนมดแดง 2023-01-27 11:41:06
อ.บุณฑริก เตรียมประกวดกำนันยอดเยี่ยม ปี 2566 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุณฑริก 2023-01-27 10:42:24
อำเภอน้ำยืน "ประชุมส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในหมู่บ้าน กข.คจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน 2023-01-27 09:12:16
พช.เหล่าเสือโก้ก รับการตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโก้ก 2023-01-26 20:32:43
อ.บุณฑริกติดตามการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.ปี2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบุณฑริก 2023-01-25 12:27:34