ตรวจเยี่ยมพื้นที่ และชี้แจงการดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2021-01-18 16:31:57
ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2021-01-17 11:31:02
ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนฯระดับตำบล และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตำบลน้ำซึม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2021-01-17 11:29:01
ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนฯระดับตำบล และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตำบลหนองพังค่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2021-01-17 11:27:03
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2021-01-17 11:25:44
ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนฯระดับตำบล และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ตำบลหนองแก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2021-01-17 11:23:52
"เตรียมความพร้อมทีมปราชญ์ชุมชน ตามโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2021-01-17 11:21:54
"สพอ.ทัพทัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทัพทัน 2021-01-15 15:39:01
สพอ.ทัพทัน จัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทัพทัน 2021-01-15 14:49:01
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 2021-01-15 11:04:54