ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 2022-01-25 17:27:55
ติดตามการดำเนินกิจกรรมตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ต.สว่างอารมณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 2022-01-25 11:00:38
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 2022-01-24 18:17:10
นายอำเภอสว่างอารมณ์ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 2022-01-24 17:49:40
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ 2022-01-20 14:55:26
@สพอ.เมืองอุทัยธานี "การนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยุ่ระหว่างทดลองปฏิบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2022-01-19 15:56:06
ร่วมรับฟังการประชุมKick off KM challenge : การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และโครง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2022-01-19 15:47:25
จัดรายการวิทยุ "เรื่องเล่าชาวพัฒนา" ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำคัญของสำนักงานพัฒนาชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี 2022-01-19 15:28:42
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไร่ 2022-01-19 15:04:04
"สพอ.ทัพทัน ร่วมประชุมติดตามงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทัพทัน 2022-01-19 12:00:26