?หนึ่งคนให้ ..หลายคนรับ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย 2021-06-14 16:53:37
?ชาวพิชัย.ผนึกกำลัง ..สู่การพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ☘️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย 2021-06-14 16:45:18
? พ่อเมืองพิชัย.. นำผสกนิกร จัดกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ☘️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย 2021-06-14 15:24:28
ประชุมเตรียมความพร้อมสำรวจความต้องการคืนพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบกา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2021-06-14 10:34:42
? ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่อำเภอพิชัย แนะนำแนวทางการดำเนินงาน “โคก หนอง น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย 2021-06-14 10:15:37
รองผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตมโคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล 2021-06-12 13:30:13
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล 2021-06-12 13:25:09
สวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล 2021-06-12 13:20:22
พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งยั้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแล 2021-06-12 13:15:44
พช.ท่าปลานำคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตามแบบ โคก หนอง นา แปลงของ นายกรกต แก้วดี และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลา 2021-06-11 18:20:06