? สตรีพิชัย ชวนเยาวชนร่วมสืบทอดเพลงมวยพระยาพิชัยดาบหัก ? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย 2020-08-08 18:20:46
งานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบกับชุมชนท่องเที่ยง OTOP นวัตวิถี ระดับ A จำน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2020-08-07 09:28:47
งาน "ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2020-08-07 09:25:02
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียน "โครงการเราเที่ย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย 2020-08-04 16:28:41
แบบประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพิชัย 2020-08-04 14:13:39
?ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนสิงหาคม 2563? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโคก 2020-08-04 13:46:48
Jพช.น้ำปาด ออกสำรวจน้ำท่วมJ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด 2020-08-03 21:45:29
ประชุมเจ้าหน้าที่ พช.เมืองอุตรดิตถ์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2020-08-03 16:56:18
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านเดือนสิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2020-08-03 16:46:46
ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2020-08-03 13:00:29