สพอ.บ้านดุง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาศูนย์การเร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-10-27 15:14:31
อ.กู่แก้ว จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-10-21 19:58:57
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุดจับ 2020-10-21 09:58:16
อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด(คส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-08-20 18:24:16
ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จ.อุดรฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-08-14 22:08:27
พัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-08-12 15:58:27
ผู้ว่าฯอุดร พาลงแขกดำนา "น้ำเต็มนา ผู้ว่าพาดำ" ณ อำเภอกู่แก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-08-11 22:26:54
พช.บ้านดุง ร่วมส่งเสริม การจัดตั้ง Shop บ้านดุงแบรนด์ ภายในศูนย์บริการส่งเสริมเศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-08-11 15:36:59
สตรีกู่แก้ว สานพลังพัฒนาศักยภาพตนเองเนื่องในวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-08-01 19:20:01
พช.บ้านดุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-07-29 11:56:35