พช.บ้านดุง มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-07-09 12:25:38
ผู้ว่าอุดร นำส่วนราชการและพี่น้องประชาชน ปักดำนา และปลูกต้นไม้รอบเกาะคำชะโนด อ.บ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-07-09 11:59:52
พช.บ้านดุง พร้อมด้วย ศอ.พช.อุดรธานี ร่วมกันออกติดตามครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-07-08 14:18:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานเลขานุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-07-02 11:16:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-06-30 11:23:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓-๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-06-30 11:20:08
พัฒนาการอำเภอกู่แก้ว ร่วมรับฟังการประชุมกรมพัฒนาชุมชนผ่าน VDO Conference ครั้งที สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-06-29 17:53:37
พช.บ้านดุง ร่วมกับเครือข่ายสตรีอำเภอ นำเสนอผลความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-06-29 16:08:50
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสนองโครงการ "อนุรักษ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-06-29 11:38:40
พช.บ้านดุง พร้อมด้วย ผู้นำ อช. ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน และร่วมกัน 5ส. ปรับภูทัศน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-06-26 14:37:26