พิธีมอบบ้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ครัวเรือนยากจน จำนวน 3 หลั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2023-02-06 15:59:34
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ จังหว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ 2023-02-04 15:30:08
ขอเชิญชวนหนุ่มสาวประกวดเดินแบบแฟชั่นผ้าไทย "Srithat Super Model 2023" ในงานประเพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ 2023-02-02 16:52:55
พช.เพ็ญ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวาระครบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพ็ญ 2023-02-02 11:49:21
พช. บ้านดุง สร้างนักสื่อสารสังคม เสริมกำลังเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2023-02-01 15:40:37
54 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2023-02-01 15:03:25
อำเภอบ้านผือ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านผือ 2023-01-31 18:04:28
ขอเชิญชวนสาวงามศรีธาตุประกวดธิดาชนสามเผ่า ในงานประเพณีชนสามเผ่าชาวศรีธาตุ ประจำป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ 2023-01-31 16:47:25
อำเภอศรีธาตุ ตรวจเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ OTOP “โกลเด้นทิพย์” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ 2023-01-31 16:00:58
ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอศรีธาตุ “รวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ 2023-01-31 15:23:15