ประกวด “ส้มตำลีลากู่แก้ว” งานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) 65 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2022-05-15 11:44:30
เครือข่าย OTOP กู่แก้ว ออกบูธจำหน่ายงานบุญบั้งไฟ 65 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2022-05-15 11:16:53
พช.เมืองอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานี 2022-05-13 11:46:37
พช.นายูง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาวันต้นไม้ประจำปีของชาติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง 2022-05-12 20:11:42
พช.เมืองอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานี 2022-05-12 19:08:35
พัฒนาชุมชนกู่แก้ว จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการพัฒนาห สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2022-05-12 13:57:00
ดำเนินกิจกรรม เอามื้อสามัคคี ณ แปลง โคก หนอง นา โมเดล ต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหาน 2022-05-10 15:38:40
พช.นายูง : มอบวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก่กลุ่มทอผ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง 2022-05-03 21:06:56
พช.กู่แก้ว ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนพฤษภาคม ขับเคลื่อนการขจัดความยากจ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2022-05-03 14:56:24
โคก หนอง นา โมเดล ต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหาน 2022-05-03 13:57:33