สตรีกู่แก้ว สานพลังพัฒนาศักยภาพตนเองเนื่องในวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-08-01 19:20:01
พช.บ้านดุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-07-29 11:56:35
พัฒนาชุมชน อำเภอกู่แก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-07-28 13:06:24
สานพลังชาวกู่แก้ว ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-07-26 16:34:42
กรมการพัฒนาชุมชน ออกติดตามผลการดำเนินงาน "โคก หนอง นา โมเดล" อำเภอบ้านดุง จังหวั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-07-23 14:27:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนจังหวัดอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-07-21 13:50:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-07-20 15:44:19
“โครงการปลูกป่ารวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2020-07-16 13:03:30
พช.บ้านดุง มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-07-09 12:25:38
ผู้ว่าอุดร นำส่วนราชการและพี่น้องประชาชน ปักดำนา และปลูกต้นไม้รอบเกาะคำชะโนด อ.บ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2020-07-09 11:59:52