อำเภอเมืองอุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานี 2022-10-01 21:34:05
พช.นายูง : เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลสิงห์ทองและประกาศนียบตร การคัดสรรกิจกรรมพั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง 2022-09-30 21:30:19
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสามหมอ 2022-09-30 14:07:46
พช.นายูง : จัดประชุมและดำเนินกิจกรรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จิตอาสาพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง 2022-09-28 14:17:13
อำเภอกู่แก้วเร่งตรวจติดตาม ให้ความช่วยเหลือคนยากจน ผู้ได้รับความเดือดร้อน และกลุ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2022-09-28 13:20:28
ติดตามโครงการสตรีไทยใส่ใจขจัดความยากจนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตำบลคำโคกสูง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสามหมอ 2022-09-28 11:34:55
??️ พช.นายูง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในโอกาสวันสำคัญขอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง 2022-09-24 16:33:43
อำเภอกู่แก้ว ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกู่แก้ว 2022-09-23 14:04:51
ศจพอ.บ้านดุง จ.อุดรธานี แก้จนเชิงรุกเข้าช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่อย่างต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง 2022-09-23 12:03:08
น.ส.ภัทรธินันท์ ธุนันทา นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพ็ญ 2022-09-22 18:15:13