?ภูมิใจไชโย ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย 2023-02-08 19:56:38
พช.วิเศษชัยชาญ ลงพื้นขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษไชยชาญ 2023-02-08 16:27:00
พช.ป่าโมก ดำเนินกิจกรรม “จันทร์ ๙(ก้าว) เล่าเรื่อง” ครั้งที่ 13/2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าโมก 2023-02-08 15:00:02
พช.วิเศษชัยชาญ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน "รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษไชยชาญ 2023-02-08 13:20:15
พช.สามโก้ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานนิทรรศการโครงการหมู่บ้านนวัตวิถี งบ D-HO สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ 2023-02-08 10:09:50
พช.ป่าโมก ลงนาม MOU ประกาศวาระ "ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าโมก 2023-02-08 08:30:38
?ภูมิใจไชโย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย 2023-02-07 19:08:41
?ภูมิใจไชโย ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย 2023-02-07 19:07:22
พช.วิเศษชัยชาญ ติดตาม สนับสนุนความก้าวหน้า และให้คำแนะนำการจัดเก็บและบันทึกข้อมู สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษไชยชาญ 2023-02-07 10:32:00
พช.วิเศษชัยชาญ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษไชยชาญ 2023-02-07 10:29:05