“พช.เมืองอ่างทอง เมืองแห่งความสุข” ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทอง 2022-05-24 19:21:55
“พช.เมืองอ่างทอง เมืองแห่งความสุข” ติดตาม สนับสนุนความก้าวหน้าและให้คำแนะนำการจั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทอง 2022-05-24 19:07:54
พช.สามโก้ เข้าร่วมคัดเลือกเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565✨✨ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ 2022-05-24 16:46:44
อำเภอแสวงหา เดินหน้าขจัดความยากจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแสวงหา 2022-05-24 16:24:34
พช. วิเศษชัยชาญ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวิเศษชัยชาญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษไชยชาญ 2022-05-24 15:28:35
? ?พช.วิเศษชัยชาญ ส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตผลจากโคก หนอง นา และผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษไชยชาญ 2022-05-24 15:26:06
พช.วิเศษชัยชาญ ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. และจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษไชยชาญ 2022-05-24 15:23:19
พช.ป่าโมก ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าโมก 2022-05-24 09:00:17
“พช.เมืองอ่างทอง เมืองแห่งความสุข” ร่วมเชิดซูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทอง 2022-05-23 17:30:23
“พช.เมืองอ่างทอง เมืองแห่งความสุข” ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์พักคอย (Co สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทอง 2022-05-23 16:39:31