? ภูมิใจไชโย ร่วมมอบน้ำดื่มและบรรจุกระสอบทรายเพื่อทำแนวป้องกันน้ำท่วม? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย 2022-10-06 09:41:39
? ภูมิใจไชโย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 6 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย 2022-10-06 09:39:55
? ภูมิใจไชโย ร่วมติดตามการดำเนินงานและวางแผนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม แปลงโคก หน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย 2022-10-06 09:36:32
? ภูมิใจไชโย ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย 2022-10-06 09:34:39
? ภูมิใจไชโย ร่วมมอบน้ำดื่มและบรรจุกระสอบทรายเพื่อทำแนวป้องกันน้ำท่วม? สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชโย 2022-10-06 09:24:50
พช.สามโก้พร้อมด้วยผู้นำอช.สามโก้ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ 2022-10-05 17:11:34
พช.สามโก้ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ 2022-10-05 17:10:39
พช.สามโก้ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ 2022-10-05 17:09:38
“พช.เมืองอ่างทอง เมืองแห่งความสุข” ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทอง 2022-10-05 14:57:48
พช.วิเศษชัยชาญ ให้การตอนรับคณะเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษไชยชาญ 2022-10-05 14:17:05