“อำเภอโนนสัง ร่วมพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2565” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสัง 2022-09-29 15:03:47
สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมือง​หนองบัว​ลำ​ภู​ ร่วมกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-28 10:38:37
โครงการมอบบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-27 15:09:44
กิจกรรมซ่อม สร้าง ปันสุขคลายทุกข์ผู้ยากไร้ ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-26 15:04:50
กิจกรรมซ่อม สร้าง ปันสุขคลายทุกข์ผู้ยากไร้ ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-23 14:59:10
กิจกรรมซ่อม สร้าง ปันสุขคลายทุกข์ผู้ยากไร้ ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-21 11:09:36
พิธีเปิดกิจกรรมซ่อม สร้าง ปันสุขคลายทุกข์ผู้ยากไร้ ตามโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-20 11:04:40
ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวัง 2022-09-16 13:46:09
เชิญชวนรวมงาน แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2022 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบุญเรือง 2022-09-15 16:46:28
สำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-15 15:34:35
สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรม “รวมพล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-14 15:16:53
พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดการประชุมคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-14 15:15:33
สำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการพัฒนาทุนมนุษย์เ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-13 15:14:06
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกราษฏรเข้าเป็ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-13 15:12:57
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-12 15:11:28
พัฒนา​ชุ​มช​นอ​ำ​เภอ​เมือง​หนองบัวล​ำ​ภู​ จัดประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์​อำน​วย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-09 15:09:32
สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอเมือง​หนองบัวลำภู ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมแนวทางตรว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-08 15:08:11
พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดการประชุมคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-07 14:32:03
พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดการประชุมคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-06 14:28:27
สำนักงานพัฒนา​ชุ​มช​นอ​ำ​เภอ​เมืองหนองบัวลำภุ จังหวัดหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนหมู่บ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2022-09-06 09:00:33