สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒาชุมชน 1 ตุลาคม 256 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวัง 2021-10-01 09:15:15
สนับสนุนการบันทึกข้อมูล จปฐ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา 2021-08-30 21:49:12
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินหมู่บ้านรักษา ศีล 5 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา 2021-08-26 22:56:30
อบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา 2021-08-25 21:49:59
ปปช.หนองบัวลำภูติดตามการดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นา โมเดล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณคูหา 2021-08-24 22:41:00
วันที่ 24 สิงหาคม 2564​ นายพุทธิพงษ์​ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอำเภอนาวัง​ จังหว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวัง 2021-08-24 20:16:53
วันที่ 24 สิงหาคม 2564​ เวลา 09.00 น. นายพุทธิพงษ์​ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอำเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวัง 2021-08-24 20:14:44
วันที่ 22 สิงหาคม 2564​ เวลา​ 10.00​ น.​ นายพุทธิพงษ์ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวัง 2021-08-23 11:43:37
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายพุทธิพงษ์ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอำเภอนาวัง มอบหมายให สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวัง 2021-08-23 11:41:10
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายพุทธิพงษ์ ปัญญาพุทธิกุล พัฒนาการอำเภอนาวัง มอบหมาย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวัง 2021-08-23 11:38:24