?พช.โพนพิสัย ดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสุขภาพทางการเงินและเสริมศักยภาพกลุ่มออมทรัพย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-12-08 17:14:15
?พช.โพนพิสัย ดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสุขภาพทางการเงินและเสริมศักยภาพกลุ่มออมทรัพย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-12-06 17:57:56
✨ กิจกรรมวันดินโลก (Worlds soil Day) ประจำปี 2565 ✨ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2022-12-06 10:45:14
✨ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ✨ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2022-12-06 10:41:44
?พช.โพนพิสัย น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-12-05 13:49:05
พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2022-12-05 13:07:53
?พช.โพนพิสัย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565และร่วมประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-12-02 14:51:53
พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ 12/2565 และ ร่วมการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2022-12-01 18:31:21
? พช.โพนพิสัย ร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งท สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-12-01 10:24:19
? อำเภอโพนพิสัย น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2022-11-29 16:48:11
พช.อำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินการประชุมปฐมนิเทศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ทุกต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2022-11-25 14:51:45
พช.เฝ้าไร่ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอ ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2022-11-24 15:24:46
นางปราณี สายบัว พัฒนากรประจำตำบลวัดธาตุ ประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ต.วัดธาตุ ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2022-11-24 14:50:53
✨ พช.อำเภอเมืองหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2022-11-24 14:40:29
✨พช.อำเภอเมืองหนองคาย ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย ประจำเดือน พฤ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2022-11-24 14:38:18
✨ การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2022-11-23 15:44:32
✨ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2022-11-22 15:31:55
พช.เฝ้าไร่ เตรียมความพร้อม การปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียง โมเดล 30 ตารางวา โดยวิธี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2022-11-22 10:21:56
ติดตามผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2022-11-17 16:15:43
อำเภอเมืองหนองคาย จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2022-11-17 15:22:13