กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2020-10-23 11:41:10
ประชุมรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2020-10-22 16:44:51
กิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-10-22 15:44:15
เวทีรับรองการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-10-22 15:41:56
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2020-10-22 11:45:45
การมอบนโยบาย พบปะ ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสระใคร ประจำปีงบประมาณ 25 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2020-10-22 11:43:34
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2020-10-22 11:41:19
พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียน เบื้องหน้า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2020-10-22 10:00:27
ประชุมรับรองการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2020-10-21 23:19:53
กิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2020-10-21 23:11:59
นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย พร้อม ด้วยทีมงาน สพอ.เมืองหนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2020-10-21 10:53:23
ประชุมผู้นำ อช. อำเภอโพนพิสัย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2020-10-20 15:18:16
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ 2020-10-20 15:01:04
สพอ.เฝ้าไร่ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัญจร ตำบลวังหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-10-16 14:03:33
สพอ.เฝ้าไร่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-10-16 13:59:26
อำเภอท่าบ่อ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อคัดเลือก ตัวเเทนอำเภอท่าบ่อ จากคณะกรรมการทำงา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ 2020-10-12 15:10:57
สพอ.เฝ้าไร่ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.)และคัดเลือกคณะทำงานขั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-10-09 10:25:19
สพอ.เฝ้าไร่ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.)และคัดเลือกคณะทำงานขั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-10-09 10:22:24
สพอ.เฝ้าไร่ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัญจร ตำบลหนองหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-10-09 10:18:09
การประชุมคัดเลือก แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ตำบลสระใคร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2020-10-08 16:11:48