พัฒนาการอำเภอโพนพิสัยร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 8/2 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2021-07-29 14:06:13
พช. โพนพิสัย ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2021-07-28 13:45:05
พช.รัตนวาปี ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี 2021-07-24 17:35:21
พช.รัตนวาปี จัดกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนวาปี 2021-07-24 17:33:00
พช.เฝ้าไร่ ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2021-07-23 17:13:37
พช. โพนพิสัย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2021-07-23 16:15:57
พัฒนาการอำเภอโพนพิสัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2021-07-23 15:57:55
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2021-07-23 12:54:43
ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2021-07-23 12:52:33
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพนสว่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2021-07-23 12:25:58