ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-10-28 13:27:05
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2020-10-27 09:06:11
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย นำโดยนางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำเภอเม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2020-10-26 11:57:45
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2020-10-23 11:41:10
ประชุมรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2020-10-22 16:44:51
กิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-10-22 15:44:15
เวทีรับรองการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-10-22 15:41:56
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2020-10-22 11:45:45
การมอบนโยบาย พบปะ ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสระใคร ประจำปีงบประมาณ 25 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2020-10-22 11:43:34
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2020-10-22 11:41:19