วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.นางสาวประภัสสร รัตนนาลี พัฒนาการอำภอเม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย 2020-07-03 14:42:56
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2020-07-02 20:34:04
สพอ.เฝ้าไร่ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเฝ้าไร่ ประจำเดือนกรกฎาคม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-07-02 15:49:52
พอ.เฝ้าไร่ร่วมงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ 2020-07-01 18:27:16
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พั สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสระใคร 2020-06-30 11:02:27
ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังน้ำมอก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเชียงใหม่ 2020-06-25 19:08:25
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเสียว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเชียงใหม่ 2020-06-25 19:01:45
ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วังน้ำมอก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเชียงใหม่ 2020-06-25 18:54:40
กลุ่มแม่ปองขนมทองพับ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง การคัดสรรคนกองทุนพัฒนาบทบา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนพิสัย 2020-06-23 21:35:01
การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าบ่อ 2020-06-23 19:05:12